Πιστοποιήσεις – Αναλύσεις

Είναι γνωστό ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές στα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα όσον αφορά τα υγειοπροστατευτικά συστατικά τους. Οι διαφορές αυτές, όμως, δεν οφείλονται μόνο σε γενετικά κριτήρια, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό στον τρόπο και τη διαδικασία παραγωγής του ελαιολάδου.

Η ποιότητα του ελαιολάδου επηρεάζεται σημαντικά από πληθώρα παραγόντων που είναι δυνατό να επιδρούν ακόμη και κατά το στάδιο ανάπτυξης του καρπού κατά την επαφή του με παράσιτα, μικροοργανισμούς, υγρασία, οξυγόνο, έντονο φως, θερμοκρασία και προσδιορίζεται με την μέτρηση ορισμένων φυσικοχημικών παραμέτρων όπως η οξύτητα, ο αριθμός υπεροξειδίων και η απορρόφηση στο υπεριώδες (Κ270/Κ232/ΔΚ). Για τα παρθένα ελαιόλαδα στα κριτήρια ποιότητας συμπεριλαμβάνεται και η οργανοληπτική αξιολόγηση.

Τα κριτήρια ποιότητας ελαιολάδου έχουν σαν βάση τους τα κριτήρια οικολογικής παραγωγής ελαιολάδου. Η εφαρμογή πρακτικών για την παραγωγή ελαιολάδου μέσω φιλοπεριβαλλοντικών συστημάτων διαχείρισης όταν συνδυάζεται με σωστούς μετασυλλεκτικούς χειρισμούς, είναι δυνατόν να δώσει προϊόν που εναρμονίζεται πλήρως με τα κριτήρια ποιότητας ελαιολάδου.

Παρακάτω περιγράφονται όλα τα βασικά σημεία που πρέπει να προσέξει κάποιος που θέλει να εμπορευτεί τυποποιημένο ελαιόλαδο.

  • Κατηγορίες ελαιολάδου
  • Χαρακτηριστικά ελαιολάδου
  • Κριτήρια ποιότητας εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου
  • Οργανοληπτική εξέταση παρθένων ελαιόλαδων
  • Επισήμανση εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου
  • Διαθρεπτική επισήμανση παρθένουελαιολάδου

Όλες οι αποστολές των προιόντων μας συνοδεύονται από τις αντίστοιχες αναλύσεις για τη συγκεκριμένη φόρτωση.

Για τις αναλύσεις μας, συνεργαζόμαστε με το εργαστήριο MULTICHROM LAB , που είναι αναγνωρισμένο από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τόσο την IFS πιστοποίηση, όσο και αναλύσεις όλων των τύπως ελαιολάδου που τυποποιούμε.

Ελληνικα